Gói 30.000 tỷ đã “tiêu” được gần một nửa

Thời điểm “Vàng” để sở hữu khu căn hộ Rome Diamond Lotus
Căn hộ chung cư Pearl Plaza cho thuê toàn cảnh tuyệt đẹp khu hiện đại
Nên hay không nên thiết kế thi công không gian sảnh khách sạn

Các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 31.367 hộ với số tiền là 14.694 tỷ đồng…

Gói 30.000 Tỷ

Kế hoạch giải ngân gói 30.000 tỷ chỉ trong 3 năm nhưng đến nay đã gần hết thời hạn nhưng mới chỉ đạt 45%.

Ngày 7/12, Bộ Xây dựng đã có báo cáo chính thức kết quả giải ngân gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ, tính đến 31/10/2015.

Theo Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 10/2015, tổng số tiền đã cam kết là 21.518 tỷ đồng (đạt 72%), đã giải ngân là 13.499 tỷ đồng (đạt 45%).

Trong đó, đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 31.367 hộ với số tiền là 14.694 tỷ đồng. Bao gồm: 11.340 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 4.569 tỷ đồng; 16.832 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 8.775 tỷ đồng; 3.195 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.351 tỷ.

Đã giải ngân cho 31.364 hộ với số tiền là 10.072 tỷ đồng, bao gồm 11.340 hộ mua nhà ở xã hội là với số tiền là 3.133 tỷ đồng, 16.831 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 5.834 tỷ đồng, 3.193 hộ vay cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 1.105 tỷ đồng.

Tại Hà Nội đã cam kết cho vay 13.557 hộ, với số tiền là 6.560 tỷ đồng, trong đó 6.023 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 2.573 tỷ đồng, 7.469 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.948 tỷ đồng, 65 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 39 tỷ đồng.

Đã giải ngân cho 13.555 hộ với số tiền là 4.486 tỷ đồng, 6.023 hộ mua nhà ở xã hội với dư nợ 1.790 tỷ đồng, 7.468 hộ mua nhà ở thương mại với dư nợ là 2.667 tỷ đồng, 64 hộ vay để cải tạo, xây dựng nhà ở với số tiền là 29 tỷ đồng.

Tại Tp.HCM đã cam kết cho vay 7.491 hộ, với số tiền là 4.198 tỷ đồng, trong đó 1.879 hộ vay để mua nhà ở xã hội với số tiền là 964 tỷ đồng, 5.538 hộ vay để mua nhà ở thương mại với số tiền là 3.194 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 40 tỷ đồng.

Trong đó đã giải ngân cho 7.491 hộ với số tiền là 2.371 tỷ đồng, 1.879 hộ mua nhà ở xã hội với số tiền 567 tỷ đồng, 5.538 hộ mua nhà ở thương mại với số tiền là 1.775 tỷ đồng, 74 hộ vay để cải tạo, xây mới nhà ở với số tiền là 30 tỷ đồng.

Đối với tổ chức, các ngân hàng đã cam kết cho vay 56 dự án  với số tiền là 6.824 tỷ đồng, Hà Nội là 15 dự án với số tiền 3.283 tỷ đồng, Tp.HCM là 9 dự án với số tiền là 1.393 tỷ đồng, đã giải ngân cho 53 dự án, dư nợ là 3.427 tỷ đồng, Hà Nội có 15 dự án với dư nợ là 1.447 tỷ đồng, Tp.HCM có 9 dự án với dư nợ là 956 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Chính phủ, gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở nhằm mục tiêu kép, trong đó có hỗ trợ thị trường bất động sản được thực hiện trong 3 năm, từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2016.

Theo: NGUYÊN HÀ

vneconomy

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0